Below you can view the original DHE statutes’ history

In french (original document history) :

Statuts 2012 FR

Changement de Statuts 05-2015 FR

Changement de Statuts 01-2016 FR

Changement de Statuts 02-2016 FR

Changement de Statuts 08-2016 FR

Changement de Statuts 10-2016 FR

van hier aan zijn de publicaties en info Digitaal en te vinden  in

from here on the publications and info Digital and can be found in

DE STAATSBLADMONITOR

waar bedrijfsinfo – jaarrekeningen & financiële analyse te vinden is. met ook de zuivere stopzetting van EPPOSI 1 op 14-07-2017